Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.
Tekst A A+

Stoppen met roken: Champix niet leverbaar

Champix is op dit moment niet leverbaar vanwege internationale productieproblemen bij fabrikant Pfizer.

Meer informatie

Hulpmiddelen nodig?

Ga naar startenmethulpmiddelen.nl.
Hier kunt u een terugbelverzoek maken, een vraag stellen of online materialen bestellen.

Lees verder

Coronavirus: aangescherpte maatregelen

In de thuistoediening van medicatie bij onze patiënten staat veiligheid voorop. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Wat betekent de actualiteit rondom het coronavirus voor de zorgverlening van ApotheekZorg?

Lees verder

Bezorging van post en pakketten door PostNL

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen tekent de PostNL bezorger na toestemming van de ontvanger voor ontvangst.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

Klachten over Zorgprogramma's van ApotheekZorg (farmacie)

Algemeen

Hoewel ApotheekZorg B.V. alles in het werk stelt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Als u een klacht wilt indienen, kunt u dit rechtstreeks doen bij ApotheekZorg B.V. via:

Telefoon 046 - 411 30 50
Fax 046 - 411 30 51
E-mail info@apotheekzorg.nl
Post ApotheekZorg
Nusterweg 127
6136 KT  SITTARD


U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst en binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie. Wij zullen alles in het werk stellen om samen met u tot een oplossing te komen.

Als u er niet uitkomt met ons, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht door een onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsgroep in behandeling te laten nemen. Wat u in dat geval kunt doen leest u hieronder.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden: één namens patiënten (NPCF) en één namens apothekers (KNMP), en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar

Deze functionaris wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing van uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, kunt u besluiten uw klacht alsnog in te dienen bij de Klachtencommissie.

Advies en ondersteuning van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg

De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van uw regionale zorgbelangorganisatie kan informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer geleden het voorval, hoe lastiger het is om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS

Klachtencommissie Openbare Apotheek:
Postbus 1136
1400 BC Bussum
Telefoon: 035 6975261

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken:
E: bemiddelingapotheken@xs4all.nl
T: 06 22921649

Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)

De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van alle onafhankelijke zorgbelangorganisaties is bereikbaar voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de zorg. Zorgbelang is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

W: www.zorgbelang-nederland.nl
E: info@zorgbelang-nederland.nl

Geef uw mening