Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.

Succesvol Stoppen-app voor cliënten ApotheekZorg

Sinds woensdag 1 december krijgen cliënten bij hun eerste levering een uitnodiging om de Succesvol Stoppen-app te activeren.

Lees meer

Stoppen met roken: Champix niet leverbaar

Champix is op dit moment niet leverbaar vanwege internationale productieproblemen bij fabrikant Pfizer.

Meer informatie

Hulpmiddelen nodig?

Ga naar startenmethulpmiddelen.nl.
Hier kunt u een terugbelverzoek maken, een vraag stellen of online materialen bestellen.

Lees verder

Coronavirus: aangescherpte maatregelen

In de thuistoediening van medicatie bij onze patiënten staat veiligheid voorop. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

Klachten over de dienstverlening of producten ApotheekZorg Hulpmiddelen

Algemeen

U bent klant bij ApotheekZorg Hulpmiddelen en krijgt via ApotheekZorg diabetes testmaterialen, wondzorgproducten, incontinentiematerialen of drinkvoeding.

Ondanks onze intensieve zorg en inspanningen kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent met de voorziening die is getroffen.

Het beste kunt u dan contact opnemen met de klantenservice van ApotheekZorg Hulpmiddelen, wij lossen uw klacht graag voor u op.

We zijn elke werkdag van 8:00u tot 18:00u uur bereikbaar via T 088 044 0774, E klachtenservice@apotheekzorg.nl of schriftelijk:

ApotheekZorg Hulpmiddelen
o.v.v. klachten
Postbus 5056
6130 PB SITTARD

Uw klacht wordt binnen 2 werkdagen, na ontvangst, door ons in behandeling genomen.

U klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar

Mocht het probleem na contact met ApotheekZorg Hulpmiddelen niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen (LKMH) wellicht uitkomst voor u bieden.

Na melding van een klacht door u als cliënt, neemt het secretariaat LKMH de taak van mediator op zich en wordt met een frisse kijk op de klacht onderzocht of deze alsnog in bemiddeling op te lossen is.
Deze bemiddeling is voor alle partijen vrijblijvend en een eventueel advies is dan ook niet bindend.

Om de klacht bij de klachtencommissie aan te melden, vult u het klachtenformulier in.

Dit kan zowel per post als per e-mail worden ingediend bij het secretariaat LKMH.

Contactgegevens
Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen
T.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 366
3830 AK LEUSDEN

T: 033 434 13 13
E: klacht@lkmh.nl
W: www.lkmh.nl

Het secretariaat van de klachtencommissie is bereikbaar op ma, di, do en vrij (08.30 en 17.00) uur.

Wanneer er geen bemiddeling plaatsvindt of dit niet tot een oplossing leidt, dan zendt de mediator, uitsluitend op uw verzoek, het bijbehorende dossier en de bevindingen door aan de LKMH.
Het doorzetten van de klacht bij de klachtencommissie doet u schriftelijk dan wel per e-mail bij het secretariaat LKMH.

De klachtencommissie zal middels haar voorzitter bepalen of uw klacht ontvankelijk is of niet.

Voor nadere informatie over de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen, zie: www.lkmh.nl

Geef uw mening