Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.

Gewijzigde telefoonnummers

U bereikt ApotheekZorg Farmacie en ApotheekZorg Hulpmiddelen op een eigen centraal nummer.

Klik op contact om het juiste nummer te vinden.

Contact

Decigatan nu leverbaar bij ApotheekZorg

Zonder nicotine stoppen met roken. Stop de verslaving met een medicijn dat het verlangen vermindert en ontwenningsverschijnselen verlicht.

Lees verder

Succesvol Stoppen-app voor cliƫnten ApotheekZorg

Al onze cliƫnten krijgen bij hun eerste levering een uitnodiging om de Succesvol Stoppen-app applicatie te activeren.

Lees meer

Hulpmiddelen nodig?

Ga naar startenmethulpmiddelen.nl.
Hier kunt u een terugbelverzoek maken, een vraag stellen of online materialen bestellen.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

ZorgNet

De service organisatie wordt ondersteund met een patiëntenvolgsysteem, genaamd ZorgNet, waarin de stappen in het zorgproces rondom geneesmiddelen worden vastgelegd in workflows. Deze workflows organiseren dat geen enkele stap in het zorgproces, de begeleiding van de patiënten en de vastlegging van alle contactmomenten wordt gemist. Tevens wordt op deze wijze veel data verzameld welke gerapporteerd kan worden. Deze werkwijze stelt ons in staat om te voorzien in uw specifieke informatiebehoeften. Veel informatie kan op verzoek specifiek bij de patiënt worden opgevraagd en vastgelegd in het systeem.

Gekoppeld aan ZorgNet zijn webportalen gebouwd voor alle stakeholders (voorschrijvers, verpleegkundigen, patiënten en de farmaceutische industrie), die hen toegang verschaffen tot voor hen relevante informatie die in ZorgNet is opgeslagen.

Patiëntenportaal: Mijn ApotheekZorg

Het doel van Mijn ApotheekZorg is het informeren van de cliënten van ApotheekZorg omtrent de status van hun levering. Zij kunnen op elk moment inloggen om de status van hun levering te achterhalen.

Farmaportaal

Om maximale sturing te kunnen geven kan voor u in het dataportaal een basisset ruwe gegevens worden opgenomen dat op alle gewenste momenten toegang verschaft tot de gewenste managementinformatie. De instelling op maat wordt vooraf overeengekomen en ingeregeld. Alle afwijkende rapportages kunnen op verzoek separaat door ApotheekZorg worden gemaakt.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

  • Overzichten van starters, stoppers en actieve patiënten (“patients on drug”) per regio (brick), gesorteerd op postcode voorschrijver of patiënt.
  • Informatie over dosering, co-medicatie, therapieduur, etc
  • Stopredenen
  • Verkoopcijfers, voorraadbeweging (forecasting)

Vanzelfsprekend wordt de informatie ontsloten met inachtneming van alle van toepassing zijnde (privacy) wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Elektronisch voorschrijvers portaal

ApotheekZorg is als enige zorgapotheek in staat om een elektronisch voorschrijfsysteem aan te bieden als onderdeel van het voorschrijversportaal. Dit stelt de specialist in staat om de zorg die buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvindt te monitoren en daarop bij te sturen. Onderdeel van dit portaal is de toedienregistratie. Met de toedienregistratie heeft de voorschrijvende specialist wanneer gewenst controle op hetgeen in de thuissituatie door de verpleegkundige van ApotheekZorg wordt uitgevoerd.

Verpleegkundige portaal

Dit portaal is voor eigen gebruik van ApotheekZorg. Het voordeel voor u is dat de verpleegkundige direct terugkoppeling geeft van de bevindingen in de thuissituatie aan de arts wanneer arts gebruikt maakt van het elektronisch voorschrijversportaal. Ook de toedienregistratie is direct (‘real-time’) via het verpleegkundige portaal in het voorschrijvers portaal inzichtelijk.

Geef uw mening