Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.
Tekst A A+

Coronavirus: aangescherpte maatregelen

In de thuistoediening van medicatie bij onze patiënten staat veiligheid voorop. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Wat betekent de actualiteit rondom het coronavirus voor de zorgverlening van ApotheekZorg?

Lees verder

Bezorging van post en pakketten door PostNL

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen tekent de PostNL bezorger na toestemming van de ontvanger voor ontvangst.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

ApotheekZorg

Als behandelaar staat u opgesteld voor de beste behandeling met het beoogde effect voor uw patiënten. Het  door u gekozen therapie bij deze behandeling. Goed gebruik van het  juiste geneesmiddel is daarbij essentieel. ApoheekZorg is volledig ingericht om u hierbij te ontzorgen en uw patiënten te begeleiden.

Naast het vervullen van de volledige apotheekfunctie (eventuele bereiding, de terhandstelling, medicaiebewaking bij de huisapotheek en instructie) worden de geneesmiddelen ondersteund met een op maat samengesteld zorgpad rondom het geneesmiddel.

De begeleiding van patiënten en eventuele toediening van de geneesmiddelen wordt ondersteund door een eigen landelijk netwerk van BIG geregistreerde  verpleegkundigen. Onze verpleegkundigen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister en worden jaarlijks geschoold op de zorgprogramma’s rondom de geneesmiddelen.

ApotheekZorg is in staat om volledige ketenzorg te leveren. De bereiding, de terhandstelling, de (fijnmazige)distributie, de toediening (verpleegkundige zorg en begeleiding) en de monitoring en verslaglegging rondom het geneesmiddel kunnen afzonderlijk maar ook als geheel worden geleverd.

Bovendien is ApotheekZorg gespecialiseerd in:

 • begeleiding van patiënten bij het juiste gebruik van het geneesmiddel en de bijbehorende hulpmiddelen en ondersteuning bij therapietrouw door hiertoe op indicatiegebied geschoolde ZorgTeams
 • importeren van hulpmiddelen en specifieke geneesmiddelen
 • het verzorgen van machtigingen en declaratietrajecten bij zorgverzekeraars voor de geneesmiddelen die in het geneesmiddelen vergoedingssysteem zijn geregistreerd.
 • het verzorgen van “branded”services voor ziekenhuizen die voor de distributie en/of toediening van geneesmiddelen gebruik willen maken van een gespecialiseerde en ervaren zorgapotheek
 • de uitvoering van ziekenhuisverplaatste zorg op basis van gezamenlijk ontwikkelde transmurale zorgpaden
 • terugkoppeling van zorgacties door verpleegkundigen bij patiënten thuis en de uitgevoerde activiteiten door de serviceorganisatie middels een daartoe ontwikkeld voorschrijversportaal
 • toedieningsregistratie van thuisbehandelingen
 • participatie in studies

Onze ZorgTeams zijn ingedeeld in de volgende indicatiegebieden:

 1. Multiple Sclerose
 2. Bewegingsstoornissen
 3. Endocrinologie
 4. Fertiliteit
 5. Pulmonair
 6. HIV
 7. Oncologie
 8. Immunologie
 9. Hulpmiddelen zorg (diabetes, incontinentie, wondzorg en voeding)
Geef uw mening