Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.
Tekst A A+

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

Wie zijn wij?

ApotheekZorg is een landelijk werkende zorgapotheek. Onze centrale organisatie is gevestigd in Sittard, met een nevenlocatie in Bladel, vanwaar  genees- en hulpmiddelen gedistribueerd worden aan patiënten. Dit kan zowel via de post, via de balie van lokale apotheken als direct to patient.  De cold chain is gevalideerd en voldoet aan de GDP richtlijnen die vanaf 2013 van kracht zijn. Het vervoer van de geneesmiddelen is te volgen via een “track & trace” systeem; de temperatuur monitoring kan op verpakkingsniveau worden gevolgd. De organisatie is HKZ-ISO 9001 en SEMH gecertificeerd.

De begeleiding van patiënten en eventuele toediening van de geneesmiddelen wordt ondersteund door een  landelijk netwerk van verpleegkundigen. Onze verpleegkundigen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister en worden jaarlijks geschoold op de zorgprogramma’s rondom de geneesmiddelen.

ApotheekZorg is in staat om volledige ketenzorg te leveren. De bereiding, de terhandstelling, de (fijnmazige)distributie, de toediening (verpleegkundige zorg en begeleiding) en de monitoring en verslaglegging rondom het geneesmiddel kunnen afzonderlijk maar ook als geheel worden geleverd.

Bovendien is ApotheekZorg gespecialiseerd in:

  • begeleiding van patiënten bij het juiste gebruik van het geneesmiddel en de bijbehorende hulpmiddelen en ondersteuning bij therapietrouw door hiertoe op indicatiegebied geschoolde zorgteams
  • importeren  en inkopen van hulpmiddelen en specifieke geneesmiddelen
  • het verzorgen van machtigingen en declaratietrajecten de genees- en hulpmiddelen die in het geneesmiddelen vergoedingssysteem zijn geregistreerd.
  • terugkoppeling van zorgacties door verpleegkundigen bij patiënten thuis en de uitgevoerde activiteiten door de serviceorganisatie middels ZorgNet arts
Geef uw mening