Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.
Tekst A A+

Stoppen met roken: Champix niet leverbaar

Champix is op dit moment niet leverbaar vanwege internationale productieproblemen bij fabrikant Pfizer.

Meer informatie

Hulpmiddelen nodig?

Ga naar startenmethulpmiddelen.nl.
Hier kunt u een terugbelverzoek maken, een vraag stellen of online materialen bestellen.

Lees verder

Coronavirus: aangescherpte maatregelen

In de thuistoediening van medicatie bij onze patiënten staat veiligheid voorop. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Wat betekent de actualiteit rondom het coronavirus voor de zorgverlening van ApotheekZorg?

Lees verder

Bezorging van post en pakketten door PostNL

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen tekent de PostNL bezorger na toestemming van de ontvanger voor ontvangst.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

Wie zijn wij

ApotheekZorg is onderdeel van de Mosadex Groep.
Mosadex is een full service farmacie ketenzorgbedrijf dat met haar dochters een toonaangevende positie inneemt in Nederland als een van de grootste farmaceutische zorgaanbieders.

ApotheekZorg gelooft dat iedere patiënt recht heeft op de juiste aandacht en begeleiding bij het juiste gebruik van het juiste genees- of hulpmiddel dat hen is voorgeschreven door de behandelend arts. Voor de geneesmiddelen, infuustherapie en hulpmiddelen in het portfolio van ApotheekZorg biedt de landelijke coördinatie een toegevoegde waarde op de reguliere lokale apotheekfaciliteiten.

Als landelijk werkende zorgapotheek staat ApotheekZorg opgesteld voor de directe levering van genees- en hulpmiddelen die om reden van hun samenstelling of zorgprofiel gedistribueerd moeten worden met extra zorg en aandacht. Om reden van de complexiteit rond de toediening (door een andere toedieningsweg of het bijwerkingsprofiel) is zorgvuldige begeleiding van de patiënt een belangrijke voorwaarde om het effect van het geneesmiddel als onderdeel van de behandeling optimaal te laten zijn. Door deze zorgvuldige begeleiding wordt tevens spillage voorkomen. 

Mosadex

Mosadex Groep bedrijfsfilm

Service organisatie

Onze dienstverlening wordt uitgevoerd door multidisciplinaire zorgteams per indicatiegebied, die werken vanuit onze apotheeklocaties in Sittard en Bladel. Zij zien toe op het uitvoeren van de (volledige) apotheekfunctie en het ondersteunen van patiënten in tijdige ontvangst van hun (vervolg)leveringen. Patiënten krijgen door onze proactieve werkwijze altijd voldoende maar nooit te veel medicatie, waarmee spillage wordt voorkomen. Zij worden in de uitvoering van zorg ondersteund door een landelijk netwerk van koeriers en verpleegkundigen voor het aanbieden van thuisbezorging en begeleiding bij het juiste gebruik van geneesmiddelen door patiënten in de thuissituatie.

Verpleegkundigen

De BIG-geregistreerde verpleegkundigen die werkzaam zijn bij ApotheekZorg hebben zeer ruime ervaring om bij patiënten thuis uitleg te geven over medicatie en instructies te geven over de juiste toedieningswijze. De coaching en begeleiding van patiënten voor het juiste gebruik van hun geneesmiddel draagt bij aan doelmatig en effectief gebruik van de hen voorgeschreven geneesmiddelen. In een aantal gevallen bieden wij ook een toedieningsservice aan. De landelijke dekking, bereikbaarheid, expertise en kennis van de middelen en de op de patiënt afgestemde bezoeken worden als zeer patiëntvriendelijk ervaren in onze klanttevredenheidsonderzoeken.

De verpleegkundigen van ApotheekZorg zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Distributie

De levering van geneesmiddelen en hulpmiddelen aan patiënten vindt plaats door rechtstreekse leveringen aan huis en op verzoek aan de lokale apotheek op elke locatie in Nederland. De verzending van de geneesmiddelen voldoet aan de GDP richtlijnen. Zowel de ongekoelde producten als de gegarandeerde koude keten worden gedurende het transport volgens een track & trace systeem gemonitord. Leveringen worden altijd in overleg met de patiënt door het betreffende ZorgTeam uitgevoerd.

Zo bereikt u ApotheekZorg

ApotheekZorg Bladel
Raambrug 10A
5531 AG BLADEL
T 0497 330 301
F 0497 330 448
E bladel@apotheekzorg.nl

ApotheekZorg B.V.
Nusterweg 127
6136 KT SITTARD
T 088 04 40 774
F 088 04 40 735
E hulpmiddelen@apotheekzorg.nl

Geef uw mening