Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.
Tekst A A+

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

ApotheekZorg

ApotheekZorg is in staat om volledige ketenzorg te leveren. De bereiding, de terhandstelling, de (fijnmazige)distributie, de toediening (verpleegkundige zorg en begeleiding) en de monitoring en verslaglegging rondom het geneesmiddel kunnen afzonderlijk maar ook als geheel worden geleverd.

Bovendien is ApotheekZorg gespecialiseerd in:

  • begeleiding van patiënten bij het juiste gebruik van het geneesmiddel en de bijbehorende hulpmiddelen en ondersteuning bij therapietrouw door hiertoe op indicatiegebied geschoolde ZorgTeams;
  • importeren van hulpmiddelen en specifieke geneesmiddelen;
  • het verzorgen van machtigingen en declaratietrajecten bij zorgverzekeraars voor de geneesmiddelen die in het geneesmiddelen vergoedingssysteem zijn geregistreerd;
  • het verzorgen van “branded”services voor ziekenhuizen die voor de distributie en/of toediening van geneesmiddelen gebruik willen maken van een gespecialiseerde en ervaren zorgapotheek;
  • de uitvoering van ziekenhuisverplaatste zorg op basis van gezamenlijk ontwikkelde transmurale zorgpaden;
  • terugkoppeling van zorgacties door verpleegkundigen bij patiënten thuis en de uitgevoerde activiteiten door de serviceorganisatie middels ZorgNet arts;
  • toedieningsregistratie van thuisbehandelingen, voor meer informatie klik hier;
  • participatie in studies.
Geef uw mening