Regeling in geval van plaatsingsproblemen met Levosert® IUD

Het is natuurlijk heel vervelend als er iets misgaat bij de plaatsing van een IUD. Ook expulsies kort na de IUD-plaatsing komen helaas wel eens voor. Hiervoor hebben we deze regeling opgezet. Vrouwen hoeven dus geen extra kosten te maken voor een nieuw IUD.

Voorwaarden

  • Alle kwaliteitsproblemen of bijwerkingen (incl. expulsies) dienen meteen te worden gemeld.

  • In geval van een kwaliteitsprobleem, dient het betrokken IUD ter beschikking worden gehouden voor ophaling door Gedeon Richter, zodat de nodige kwaliteitsonderzoeken kunnen worden uitgevoerd. U zal worden geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek.

  • Bij meerdere plaatsingsproblemen bij eenzelfde zorgverlener, zal er in samenspraak met het medisch departement worden bekeken of een (her)training nodig is. Indien deze wordt geweigerd kan deze regeling niet meer worden toegepast.

  • Na een mislukte plaatsing of een expulsie binnen zes maanden na plaatsing van een Levosert® IUD kan deze regeling worden toegepast, door het volgen van onderstaande procedures:

Bent u een huisarts, verloskundige of gynaecoloog niet verbonden aan een ziekenhuis?

  • Vul het aanvraagformulier voor een vervangende Levosert® in.

  • Vergeet vooral niet om ook een recept voor de vervangende Levosert® te sturen. Dit kunt u digitaal sturen naar ApotheekZorg via HIS. Indien gewenst kunt u het recept beveiligd mailen naar: levosert@apotheekzorg.nl. (Vanaf 2025 bent u verplicht een elektronisch recept via een HIS te bezorgen).
    Zonder recept kan ApotheekZorg uw aanvraag niet in behandeling nemen!

  • In geval van een kwaliteitsklacht of bijwerking, gelieve dit zo snel mogelijk te doen.

  • Indien aan alle voorwaarden zijn voldaan, zal uw patiënte een nieuwe verpakking van Levosert® ontvangen, geleverd door ApotheekZorg.

Aanvraagformulier

Ontzorging van A tot Z bij complexe geneesmiddelen


© ApotheekZorg 2024
| ApotheekZorg op social media: