Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.

Succesvol Stoppen-app voor cliënten ApotheekZorg

Sinds woensdag 1 december krijgen cliënten bij hun eerste levering een uitnodiging om de Succesvol Stoppen-app te activeren.

Lees meer

Stoppen met roken: Champix niet leverbaar

Champix is op dit moment niet leverbaar vanwege internationale productieproblemen bij fabrikant Pfizer.

Meer informatie

Hulpmiddelen nodig?

Ga naar startenmethulpmiddelen.nl.
Hier kunt u een terugbelverzoek maken, een vraag stellen of online materialen bestellen.

Lees verder

Coronavirus: aangescherpte maatregelen

In de thuistoediening van medicatie bij onze patiënten staat veiligheid voorop. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

Mosadex Support en Service Organisatie

Als zorginstelling, zorgverzekeraar of  behandelaar staat u opgesteld voor optimale begeleiding en zorg aan patiënten die binnen uw instelling worden behandeld.

De Mosadex Support en Service Organisatie staat opgesteld om u hierbij op een efficiënte en betrouwbare wijze als partner te ondersteunen.

U kunt bij de Mosadex Support en Service Organisatie rekenen op een voor uw organisatie of instelling op maat gemaakte “branded” service met het volgende modulaire dienstenaanbod.

Mogelijkheden

 • Aanmelding van uw zorgopdrachten middels een daartoe ontwikkeld voorschrijversportaal
 • Proactieve herhaalservice om u tijdig te informeren wanneer patiënten toe zijn aan een nieuwe levering
 • Begeleiding van uw patiënten bij het juiste gebruik van het geneesmiddel en de bijbehorende hulpmiddelen en ondersteuning bij therapietrouw
 • Vastlegging van alle contactmomenten met uw patiënten rondom levering en gebruik van geneesmiddelen
 • Terugkoppeling van zorgacties die door verpleegkundigen bij uw patiënten thuis zijn uitgevoerd op dezelfde dag als deze zijn uitgevoerd
 • Op maat gemaakte rapportage over de uitgevoerde activiteiten door de serviceorganisatie
 • Terugkoppeling van de geleverde geneesmiddelen ter ondersteuning van uw budgettair kader
 • Toedieningsregistratie van thuisbehandelingen
 • Op patiënt niveau bereiden en voor toediening gereed maken van voorgeschreven geneesmiddelen
 • Pick Up service voor klaargemaakte receptuur die binnen 24 uur bij de patiënten wordt afgeleverd conform het overeengekomen tijdsblok van levering
 • Ondersteuning bij de participatie in studies
Geef uw mening