AZ Groothandel

AZ Groothandel is een (farmaceutische) groothandel met als speerpunt persoonlijk contact met onze klant en de mogelijkheid tot het opzetten van speciale groothandel programma's rondom de levering van jouw artikelen, geneesmiddelen, etc.

Wil je meer informatie over AZ Groothandel ontvangen?
Stuur dan jouw vraag naar info@azgroothandel.nl

Bestelformulieren

APO-go®

Kwaliteitsbeleidsverklaring

  • Het beleid van AZ Groothandel is erop gericht om groothandelaar te zijn voor geneesmiddelen.

  • AZ Groothandel streeft na om producten te leveren die voldoen aan de eisen van de afnemers en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en te voldoen aan de normen van ISO 9001:2015 om een systeem van continue verbetering van de dienstverlening te kunnen hanteren.

  • AZ Groothandel streeft optimaal behoud van de kwaliteit van producten tussen ontvangst en aflevering van de goederen.

  • AZ Groothandel streeft na om de producten optimaal te voorzien van de Nederlandse tekst en bijsluiters.

  • Optimale logistieke dienstverlening aan de afnemers.

  • Goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers.

  • Minimalisering van de milieubelasting.

  • Ten einde met name de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken wordt een kwaliteitssysteem opgesteld, geïmplementeerd, (minimaal jaarlijks) gecontroleerd en bijgesteld.

AZ Groothandel BV
Rond deel 12
5531AH Bladel

Voorwaarden
Retourbeleid
Privacy

Ontzorging van A tot Z bij complexe geneesmiddelen


© ApotheekZorg 2024
| ApotheekZorg op social media: