Retourenbeleid

AZ Groothandel BV neemt uitsluitend retouren aan in de volgende gevallen:

  • Product voldoet na beproeving niet aan de gestelde eisen, dit dient binnen 8 dagen schriftelijk gemeld te zijn door de opdrachtgever. Na deze periode kan hier geen aanspraak meer op worden gemaakt.

  • Er is een onjuist product of onjuist aantal afgeleverd. Dit dient binnen 2 werkdagen schriftelijk te worden doorgeven aan AZ Groothandel BV. De bewijslast ligt bij de opdrachtgever. Onder onjuist wordt verstaan een aflevering die afwijkt van de schriftelijk aangevraagde order door de opdrachtgever, welke schriftelijk bevestigd dient te zijn door AZ Groothandel BV.

In alle overige gevallen worden geen retouren geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.

Ontzorging van A tot Z bij complexe geneesmiddelen


© ApotheekZorg 2024
| ApotheekZorg op social media: