Decigatan

Uw medicijn in het kort

 • De werkzame stof komt uit de zaden van de goudenregen.

 • Het helpt u om te stoppen met roken.

 • De volledige kuur duurt 25 dagen.

 • Uiterlijk op dag 5 van de kuur mag u niet meer roken.

 • De kuur gebruikt u volgens het afbouwschema (lees etiket op de verpakking).

 • Dit medicijn heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

 • Dit medicijn mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

 • Indien er sprake is van ernstige nier- en/of leveraandoeningen of porfyrie, overleg dan met uw voorschrijver of u dit medicijn mag gebruiken.

Werking

Hoe helpt het medicijn?

Stoppen met roken is niet gemakkelijk. Nadat u bent gestopt, kunt u nog lang zin hebben om weer te gaan roken. Dit medicijn kan u helpen bij het stoppen. Als u stopt met roken, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. U kunt snel geïrriteerd (boos) zijn en u kunt zich misschien minder goed concentreren. Sommige mensen voelen zich onrustig, hebben meer honger en hoofdpijn. U kunt het ook koud hebben, last van uw maag en darmen hebben en minder goed slapen. Door dit medicijn heeft u minder zin om te roken en heeft u minder last van ontwenningsverschijnselen.

Gebruik

Hoe lang moet u het medicijn gebruiken?

Gebruik dit medicijn aaneensluitend voor een periode van 25 dagen. Hierbij is het de bedoeling dat u uiterlijk op dag 5 stopt met roken. Na 25 dagen is de behandeling voltooid.

Wanneer merkt u dat het medicijn helpt?

U merkt dat dit medicijn werkt doordat de behoefte aan nicotine vermindert. Op het moment dat u daadwerkelijk stopt met roken, is het verlangen naar nicotine al verminderd. U merkt dat het opsteken van een sigaret minder voldoening geeft.

Hoe gebruikt u het medicijn?

U start met dit medicijn als u nog rookt. Op het moment dat u begint met de tabletten, moet u uiterlijk binnen 5 dagen stoppen met roken. Neem dit medicijn in met water.

Medicijn vergeten?

Het is belangrijk dat u dit medicijn op tijd inneemt. Bent u vergeten een tablet in te nemen? Ga dan gewoon verder met het innameschema en haal de vergeten dosering niet in. Heeft u hier vragen over? Raadpleeg uw huisarts of apotheker voor advies.

Hoe moet u dit medicijn bewaren?

Bewaar het medicijn op kamertemperatuur in de originele verpakking.

Dag

Dosis

Tabletten

Aantal tabletten

Dag 1 t/m 3

Elke 2 uur

Max. 6 op een dag

18 tabletten

Dag 4 t/m 12

Elke 2,5 uur

Max. 5 op een dag

45 tabletten

Dag 13 t/m 16

Elke 3 uur

Max. 4 op een dag

16 tabletten

Dag 17 t/m 20

Elke 5 uur

Max. 3 op een dag

12 tabletten

Dag 21 t/m 25

1-2 keer per dag

Max. 2 op een dag

5-10 tabletten

Bijwerkingen

Wat kunt u nog meer voelen als u dit medicijn gebruikt (bijwerkingen)?

De meeste medicijnen kunnen onbedoelde klachten geven. We noemen dit bijwerkingen. Als u dit medicijn gebruikt, kunt u last krijgen van:

 • maag- en darmklachten;

 • verandering in eetlust;

 • misselijkheid;

 • hoofdpijn;

 • slapeloosheid.

Deze bijwerkingen zijn vaak mild van aard en gaan meestal na een paar dagen over. Is dit niet het geval of heeft u veel last van andere bijwerkingen? Bel dan uw huisarts of apotheker. Dit medicijn heeft zover bekend geen invloed op uw rijvaardigheid.

Voorzichtigheid geboden bij

 • U mag dit middel niet gebruiken wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

 • Bij gebruik van het anticonceptiemiddel de pil, adviseren wij om gebruik te maken van extra bescherming zoals condooms.

 • Ook wanneer er sprake is van een nier- of leveraandoening (levercirrose) of porfyrie mag het geneesmiddel niet gebruikt worden. Bij ons is het niet bekend dat er sprake is van één van de genoemde contra-indicaties. Wij verzoeken u contact op te nemen indien dit wel het geval is zodat wij kunnen waarborgen dat dit middel veilig kan worden gebruikt.

 • Dit medicijn mag niet worden gebruikt in combinatie met tuberculosemiddelen en nicotine-bevattende middelen.

Uw arts heeft decigatan voorgeschreven als hulpmiddel bij het stoppen met roken.

In de bijsluiter vermeldt de fabrikant dat gebruik bij personen ouder dan 65 jaar niet wordt aanbevolen. De reden hiervoor is dat er weinig onderzoek is gedaan naar de effecten bij ouderen. Naarmate men ouder wordt kan men gevoeliger worden voor bijwerkingen. Het is niet te verwachten dat eventuele bijwerkingen bij gebruik boven de 65 jaar anders zijn dan te verwachten is voor jongere gebruikers. Dit hebben we met uw voorschrijver besproken. U kunt decigatan daarom toch gebruiken.

Ontzorging van A tot Z bij complexe geneesmiddelen


© ApotheekZorg 2024
| ApotheekZorg op social media: