Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.

Gewijzigde telefoonnummers

U bereikt ApotheekZorg Farmacie en ApotheekZorg Hulpmiddelen op een eigen centraal nummer.

Klik op contact om het juiste nummer te vinden.

Contact

Decigatan nu leverbaar bij ApotheekZorg

Zonder nicotine stoppen met roken. Stop de verslaving met een medicijn dat het verlangen vermindert en ontwenningsverschijnselen verlicht.

Lees verder

Succesvol Stoppen-app voor cliënten ApotheekZorg

Al onze cliënten krijgen bij hun eerste levering een uitnodiging om de Succesvol Stoppen-app applicatie te activeren.

Lees meer

Hulpmiddelen nodig?

Ga naar startenmethulpmiddelen.nl.
Hier kunt u een terugbelverzoek maken, een vraag stellen of online materialen bestellen.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

Disclaimer

Informatie

ApotheekZorg B.V. betracht bij het samenstellen van de informatie op haar website de uiterste zorgvuldigheid en zal haar uiterste best doen om herinneringen aan te bieden onder andere middels deze website. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet ter vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts of apotheker.
U bent voorts zelf verantwoordelijk voor tijdige bestelling en gebruik van uw geneesmiddelen.
ApotheekZorg B.V. kan evenmin niet garanderen dat de verstrekte informatie te allen tijde volledig, actueel en correct is.

ApotheekZorg B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van (i) het gebruik van deze website en de daarop verstrekte informatie en adviezen, (ii) het niet verkrijgen van toegang tot deze website, (iii) het niet (tijdig) ontvangen van herinneringen (per email of anderszins).

Deze website kan verbindingen (‘links’) of verwijzingen naar andere websites bevatten ten behoeve van het gemak van de bezoekers van deze website. ApotheekZorg B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie en adviezen en de gebruiksmogelijkheden van die andere websites en is evenmin aansprakelijk voor enige schade of letsel als gevolg van het gebruik van de informatie en adviezen van die andere websites. 

Formulieren 

ApotheekZorg B.V. behoudt zich het recht voor om de gegevens uit de, op de website, ingevulde formulieren over te nemen in een interne database ten behoeve van de administratieve afhandeling.
ApotheekZorg B.V. verwerkt de overgenomen persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacyreglement zoals dat is gepubliceerd op deze website.

Wijzigingen van de website

Om er onder meer voor te zorgen dat de informatie op deze website zo actueel, volledig en correct mogelijk is, behoudt ApotheekZorg B.V. zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te verwijderen, wijzigen of aan te vullen, zonder voorafgaande mededeling.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, tenzij anders aangegeven, wordt gecontroleerd door ApotheekZorg B.V.. Mosadex B.V. is wereldwijd de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten rustende op (de inhoud van) de website.
Het staat u vrij om de inhoud of gedeelten ervan naar uw eigen computer te halen (downloaden) voor eigen gebruik. Het wijzigen, het verveelvoudigen en/of het openbaar maken van (delen) van de website, voor andere doeleinden dan eigen gebruik, is niet toegestaan.

De merken, die voorkomen op deze website, zijn in Nederland en internationaal beschermd. Gebruik hiervan is in beginsel niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende merkhouder. 

Positionering ApotheekZorg

ApotheekZorg B.V.is een landelijk werkende apotheek, die zorgprogramma’s aanbiedt ter ondersteuning van het juiste gebruik van bepaalde, complexe, geneesmiddelen. Onder andere die welke op een bijzondere wijze dienen te worden toegediend. De keuze om een bepaald geneesmiddel voor te schrijven is de verantwoordelijkheid van de arts.

De informatie over de dienstverlening van ApotheekZorg B.V. is niet bedoeld als informatieverstrekking over en/of reclame voor de genoemde geneesmiddelen of het gebruik van geneesmiddelen te stimuleren.

Geef uw mening