Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.

Zorgverzekeraars

Illustratie

Als Zorgverzekeraar staat u opgesteld voor het inkopen van voldoende zorg voor uw verzekerden. Hertoe sluit u overeenkomsten met zorgaanbieders die tegen acceptabele kosten de beste patiëntenzorg organiseren . Het zorgaanbod  van de landelijk werkende zorgapotheek als ApotheekZorg kunt u in het licht van uw organisatiedoelstelling contracteren wanneer

  • Het contracteren van de volledige farmaceutische zorgketen rondom een product doelmatiger en/of transparanter is dan het los inkopen van deze onderdelen bij verschillende zorgaanbieders
  • Medische noodzaak; de kwetsbaarheid van een geneesmiddel in relatie tot de materiaalkosten extra zorg en aandacht vergen bij het transport ter voorkoming van spillage
  • Het bijwerkingsprofiel dermate risicovol is dat een centrale aansturing, monitoring en terugkoppeling  medisch noodzakelijk maakt
  • Deze zorg op uniforme wijze met een landelijk protocol dient te worden uitgevoerd en terug gekoppeld waarbij een lokale aanbieder niet aan deze norm kan voldoen voor dezelfde prijs
  • Door het centraal inkopen en verkrijgen van rapportages de zorgkosten inzichtelijk kunnen worden gemaakt  rondom een specifieke product- of patiëntengroep
  • Uw keuze voor selectieve inkoop bij gespecialiserde en gecertificeerde partners met het oog op kwaliteits- en schaalvoordelen (bijvoorbeeld rondom hulpmiddelen)

Klik hier voor meer informatie over ApotheekZorg.

Inkopen van volledige ketenzorg

ApotheekZorg beschikt over een landelijke dekking voor zowel de distributie als de (verpleegkundige en farmaceutische) zorg. ApotheekZorg beschikt over alle faciliteiten voor het bereiden van geneesmiddelen voor patiënten. Alle activiteiten die ten behoeve van patiënten worden verricht worden vastgelegd in ons eigen beveiligde EPD ZorgNet. Door samenwerking met ApotheekZorg heeft u als zorgverzekeraar de mogelijkheid tot uniforme uitvoering van een landelijk protocol.

Doelmatigheidsbevordering en spillagereductie

Als zorgverzekeraar verzekert u zich van de juiste controle op de ingangseisen na ontvangst van een voorschrift. Door gedegen instructie en voorlichting over het juiste medicatiegebruik verzekert u zich van de juiste patientenbegeleiding. De actieve opvolging middels servicegesprekken op voorraden bij de patient reduceren het risico op overgebruik en spillage. De afleverpatronen bij ApotheekZorg worden afgestemd op historische data omtrent uitval.

Gedetailleerde marktinformatie inclusief kosten

Doordat alle activiteiten worden vastgelegd in het apotheek informatie systeem en in ZorgNet  kunt u beschikken over gedetailleerde informatie over de geleverde medicatie en de verrichte zorgprestaties. Tevens kunt u een analyse van deze informatie en een interpretatie verwachten wanneer u dit voor specifieke geneesmiddelen of zorgprogramma's wenst.